Tagi közgyűlés


MEGHÍVÓ

a RÁBATEXT HORGÁSZ EGYESÜLET 2020. január 26-án vasárnap délelőtt az Egyesület tanyaházában ( Győr, Duna-Rába torkolat ) 8 órakor kezdődő

KÖZGYŰLÉSRE

Az egyesület vezetősége felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a fent kitűzött időpontban a közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy 1 óra múlva ( 9 órakor ) megtartjuk, az eredetileg meghirdetett napirendi pontokkal. Az ismételten megtartott közgyűlést a létszámtól függetlenül határozatképesnek kell tekinteni.

Tárgysorozat:

 1. Elnöki megnyitó
 2. Vezetőség beszámolója
 3. Gazdasági beszámoló:

- a 2019. év zárszámadásáról

- a 2020. évi költségvetési javaslat

- a 2020. évi egyesületi díjak mértéke

 1. Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója
 2. Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolója
 3. Megyei Szövetség és az egyesület horgászrendjének módosításával kapcsolatos információk
 4. Vita és hozzászólások az elhangzott beszámolókkal-, valamint zárszámadással és a költségvetéssel kapcsolatban.
 5. Válaszadások.
 6. Szavazás:

- a vezetőség beszámolójáról

- az egyesületi horgászrend módosításáról

- a 2019. év zárszámadásáról és a vagyonmérlegről, valamint a 2020 évi költségvetésről

- a Felügyelő Bizottság beszámolójáról

- a Fegyelmi Bizottság beszámolójáról

 1. 10. 2020, év rendezvényeinek megbeszélése, egyeztetés a jövőnkről
 2. 11. Egyebek
 3. 12. Elnöki zárszó

Kérjük a horgásztársakat, valamint meghívott vendégeinket, hogy a pontos kezdés érdekében időben jelenjenek meg.

A tagság indítványait és javaslatait írásban, a közgyűlés időpontja előtt legalább 5 ( öt ) nappal 2020. január 21-ig kérjük a vezetőség részére eljuttatni.

A közgyűlés csak a fenti napirendi pontokkal és a határidőre beérkezett írásos indítványokkal foglalkozik.

Kérjük horgásztársainkat, hogy a jobb egyesületi munka érdekében építő szándékú észrevételeiket és javaslataikat időben terjesszék elő.

Győr, 2020. január 14. AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE